Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dokumenti

1. Iesniegums uzņemšanai Bērnu un jauniešu basketbola skolā ''Rīga''. 
2. Līgums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi.
3. Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotogrāfēšanu un filmēšanu.
4. Iesniegums par līdzfinansējuma atlaidi.
5. Iesniegums par atskaitīšanu no Bērnu un jauniešu basketbola skolas ''Rīga''.
6. Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" iekšējie noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu.
7. Bērnu un jauniešu basketbola skolas ''Rīga'' audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi.
8. Audzēkņu drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.
9. Vecāku piekrišanas lapa medicīnas pārbaudēm VSMC.
10. Bērnu un jauniešu basketbola skolas ''Rīga'' pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums.
11. Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” pašnovērtējuma ziņojums.
12.
BS Rīga logo (vektorgrafika)
13.
DSN logo (vektorgrafika)
14.
Iestāžu pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadam.
15.
Privātuma politika