Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga” dibināta 2003. gada 1. janvārī kā pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības sporta skola basketbolā. Taču kopš Rīgas domes 15.09.2009. lēmuma Nr. 247 „Par Rīgas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem”, kad 2009. gada decembrī tika likvidētas vairākas pašvaldības sporta skolas, BJBS „Rīga” tika uzticēts realizēt profesionālās ievirzes basketbolā izglītības programmu visā Rīgas pašvaldībā, tādā veidā tika apvienotas astoņas iepriekš esošas sporta skolas, kuras realizēja profesionālo ievirzi basketbolā, vienā.

    Sporta skolas struktūra tika veidota ar četrām atsevišķām struktūrvienībām:

  • Struktūrvienība Centrs (apvienotas bijušās BJSS „Rīdzene” basketbola nodaļa un basketbola skola TTP);
  • Struktūrvienība Vidzeme (apvienotas bijušās BJSS „Jugla” un Alfrēda Kraukļa VEF basketbola skola);
  • Struktūrvienība Daugavas sporta nams (apvienotas bijušās BJSC „Daugavas sporta nams” basketbola nodaļa un basketbola skolas „Rīga”);
  • Struktūrvienība Pārdaugava (apvienotas bijušās Rīgas 3. BJSS (zēnu grupas) un BJSS „Arkādija” basketbola nodaļas).

     BJBS „Rīga” ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums un, kura reģistrēta IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests) izglītības iestāžu reģistrā 2010. gada 3. februārī. Sporta skola akreditācijas termiņš līdz 2020. gada 25. maijam, akreditācijas lapa izdota 2014. gada 22. maijā ar Nr. AI 7437.

Sporta skolā tiek realizētas izglītības programmas:

  • Profesionālās ievirzes izglītības programma basketbolā, kods 20V81300, licencēta 06.03.2014., Licences Nr. P-9073;
  • Profesionālās ievirzes izglītības programma basketbolā, kods 30V81300, licencēta 06.03.2014., Licences Nr. P-9074;
  • Interešu izglītības programma daiļlēkšanā;
  • Peldētamācības programma 2-9 gadus veciem bērniem (mazajā peldētapmācības baseinā);
  • Peldētamācības programma 7-18 gadus veciem bērniem (lielajā peldbaseinā)

     BJBS „Rīga pedagoģisko darbinieku skaits 86 cilvēkiem 2014./2015. mācību gadā. Audzēkņu skaits – profesionālajā ievirzē – 2215; interešu izglītībā daiļlēkšanā – 20 audzēkņi.